Photos from the printmaking studio of Saimia, Linnala Campus – Imatra.

Thank you Filipp Diatchenko Jasenovich for providing us with some photos from Saimia, Linnala Campus, Imatra.